!

Coronet Yacht Club

Log in

Log in

Forgot your password?

Remain logged in

« Index

Coronet 21 Explorer II

More pictures »

Designer: Hans Bruun Bertelsen / Waltman M. Walters & James R. Wynne

Length: 6,42 m

Width: 2,34 m

Original depl: 1350 kg

Year of build: 1965-1968

Number manufactured: c. 362

Number of registered boats of this model in the club: 43

Broschyr med GT200 = 21 Explorer II

Detta är Coronets första modell baserad på 21-fotsskrovet. Den introducerades 1965 och fick namnet 21 Explorer II. Man ville knyta an till succén med 22 Explorer som togs ur produktion samtidigt år 1965. Informella namn är "21 Explorer", "Explorer II", "21 De Luxe Cruiser", "21 Cabin Cruiser" eller "21 Cabin", de senare för att markera släktskapen med de till utseende lika men större 24 De Luxe och 24 Cabin. Coronet 21 Explorer II tillverkades till och med år 1968 då den togs ur fabrikens modellprogram. Däcksfärgen byttes från mörkgrön till ljusgrön åren 1967 till 1968. Är den mörkgrön är det som regel årsmodell 1965-1967, ljusgrön 1968. Skrovnumret på 21 Explorer II har formen xxx 30y där xxx är serienumret och y sista siffran i årtalet, alltså på 1960-talet. När modellen var ny släpptes en broschyr där den kallades GT200, varför är oklart, men det är samma båt som 21 Explorer II.

Desktop layout

© Copyright 2022 - Coronet Yacht Club - All rights reserved

Disclaimer | About Coronet Yacht Club | About cookies