!

Coronet Yacht Club

Log in

Log in

Forgot your password?

Remain logged in

Index

Coronet 31 Aft Cabin

More pictures 

Length: 9,64 m

Width: 3,18 m

Original depl: 4090 kg

Year of build: 1973-1986

Number manufactured: Ca. 148

Number of registered boats of this model in the club: 45

Aft Cabin lanserades 1973 och var en "Seafarer med akterkabin" men förändringarna var ändå relativt stora. Man följde det normala konceptet för att motorisera en dubbelruffad båt, motorerna midskepps med raka axlar och backslag. För att få ett bra gångläge planades V-botten ut i aktern jämfört med 27:ans planande skrov. En köl skapades också för att stabilisera gången. I och med förlängningen på 4 fot (c:a 1,2 m) kunde man bibehålla storleken på sittbrunnen från 27:an men akter om den få plats med en akterkabin som även rymmer en toalett. Som tillval levererades båtarna med hardtop eller flybridge. Aft Cabin mtoriserades med 2xVP 130 (B20) bensin eller 2xMD32 diesel men andra fabrikat förekom. Från 1976 ersattes MD32:an med TMD40. (Efter Göran Wennergrund & Bengt Wåhlin i Coronet News 16:3 2000) År 1974 startade Botved Boats tillverkning i Canada, i Woodstock i New Brunswick. Där tillverkades 31 Aft Cabin och även några 31 Seafarer. Båtarna från Canada hade enligt uppgift ljusgrönt skrov men troligen förekom det även sådana i Danmark.

Desktop layout

© Copyright 2022 - Coronet Yacht Club - All rights reserved

Disclaimer | About Coronet Yacht Club | About cookies