!

Coronet Yacht Club

Log in

Log in

Forgot your password?

Remain logged in

« Index

Coronet 32 Deepsea Sedan

More pictures »

Length: 9,75 m

Width: 3,28 m

Original depl: 5000 kg

Year of build: 1978-1979

Number manufactured: 9

Number of registered boats of this model in the club: 3

Bild av: Sylvia Bächli

Modellen är en vidareutveckling av 32 Deepsea. Flybridgen slopades och istället monterades en stor targabåge och taklucka. Invändigt ersattes barköket med ett stort pentry på styrbords sida. På babords sida finns en vinkelsoffa. De första båtarna hade den traditionella ljusa färgsättningen. Snart ändrades emellertid till en mörkare färgsättning i enlighet med övriga nya modeller år 1978. Namnet kortades till 32 Sedan. Flybridge blev snart standard och man brukar betrakta dessa båtar som ytterligare en modell, 32 Sedan Flybridge, se denna.

Desktop layout

© Copyright 2022 - Coronet Yacht Club - All rights reserved

Disclaimer | About Coronet Yacht Club | About cookies