!

Coronet Yacht Club

Log in

Log in

Forgot your password?

Remain logged in

« Index

Coronet Patrol boats

More pictures »

Length: m

Width: m

Original depl: kg

Year of build:

Number manufactured:

Number of registered boats of this model in the club: 5

Coronet byggde inte bara nöjesbåtar för privat bruk. Företaget tillverkade också patrullbåtar för armén, flottan, polisen, tullen och andra myndigheter i många länder. Redan år 1964 hade Coronet levererat passagerarbåtar till Afrika, polisbåtar till Österrike och Frankrike, och tullbåtar till Danmark och Holland. År 1965 lanserade Coronet sin nya serie båtar med djupa V-bottenskrov i glasfiberarmerad polyester och dessa skrov användes också för patrullbåtar med beteckningen P21, P24, P27, P30 etc. Svenska polisen beställde flera båtar. Några polisbåtar och andra patrullbåtar av P24 och P27-modellerna såldes också till Canada, Frankrike, Schweiz, Jugoslavien, Saudiarabien och Uganda omkring 1970. Den största kunden var emellertid Nigeria. Redan år 1974 hade Coronet levererat inte mindre än 100 patrullbåtar till Nigeria för olika ändamål. De flesta var av modell P21-3, en modifierad 21 DC med soltak. År 1979 hade totalt 400 patrullbåtar levererats till 20 länder. Coronet-arkiven innehåller ritningar till mer än 70 olika versioner av patrullbåtar. Det totala antalet producerade Coronet patrullbåtar är förmodligen cirka 500.

Desktop layout

© Copyright 2022 - Coronet Yacht Club - All rights reserved

Disclaimer | About Coronet Yacht Club | About cookies