!

Coronet Yacht Club

Logga in

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Stanna inloggad

Stävstege till Weekender

Under ett antal år har vi känt ett behov av fast monterad stävstege. Vi har haft en löst
hängande, fäst(hängd) med två hål föröver och med ett stag mot stäven. Tyvärr ostadig och,
framförallt, gungar båten och stöter stegen i klippan, hakar stegen ur. En fast konstruktion
började ta form och nu kan jag visa hur jag gjort. Ett krav är att konstruktionen går att
demontera och att däcket inte får hål, dvs återställbar till ”original”. Konstruktionen blev en
”låda” som hålls på plats med pollarens två bultar vilka går genom ”lådan” och fixerar lådan
och stegen mot däcket. De två hål som pulpit sitter fäst i mot däck används också och pulpit
fästs istället på lådans ovansida. Stegen är Båtsystems, utdragbar och så konstruerad att om
stegen gungar mot en klippa så skjuts stegen ihop, men sitter kvar. Stegen är utformad så att
den inte går mot pollarens genomgående bultar
Lådans mått blir beroende på om en befintlig pulpit skall inkorporeras (som i mitt fall), val av
stege samt om man önskar dölja stegen helt eller om den får sticka ut. I mitt fall är lådan 36
cm bred, höjd över däcket vid stäven 14 cm och längd 45 cm. Tänk på att stegen kan bli svår
att få ut om man bygger in den helt, man står ju ”ovanpå” och böjer sig ned. Stävtilläggning
blir lite vansklig, stegen sticker ut något så…
Stävens bogbeslag har jag valt att demontera och sparar för det tillfälle båten återställes.
Lådan är gjord i polyesterplast, tjocklek c:a 9mm, plastad med glasfiberväv med hög glashalt,
dvs plasten fyller glaset precis för maximal styrka. Alla övergångar mellan olika plan skall
plastas med stora radier för hög styrka. Strukturen skall hålla för en vuxen att gå på.
Lådan plastades i en form gjord av masonit, täckt med lack så att plasten släpper. Fyll ut i
vinklarna med spackel så att lådans kanter får en avrundning, både för styrka och utseende.
I lådan plastas sedan et förstärkning som omsluter pollarens bultar så att lådan inte deformeras
(trycks ihop) då bultarna dras. Godset i denna förstärkning är 10 mm.
Lådan plastas så att stegen får god plats och att det finns ett litet utrymme att skruva fast
stegens infästning i lådans överkant, dessa bultar syns på ovansidan men de har en slät
ovansida och stör ej.
För att ansluta mot däcket gjöt jag i polyester en ”ram” som gjöts mot däcket i det område (U-
format se bild 1 och rödmarkerat område bild 2) som lådan skall vila mot däcket. Jag använde
gladpack som hölls på plats mot däcket med konsistensfett. Ett alternativ kan vara att lägga på
släppmedel mot däcket, men jag vågade inte riktigt. Pressa ut gladpac så att gjutningen
kommer att följa däck. Plasta ett tre – fyra lager väv och plast, detta är i första hand till för att
ge en yta mot däcket att stödja på så att inte punktbelastning från lådan uppstår. Styrkan i
”ramen” kommer vid nästa plastning, då ”låda” och ”ram” plastas ihop.
Lådan skall sedan plastas ihop med denna stödyta,” ramen”. Lådans kanter och förstärkningen
slipas ned till den nivå(höjd) man önskar och när passformen mellan låda och ram är OK
slipas ”ramens” ovansida för god häftning av plasten. Jag orienterade lådan med hjälp av
hålen för pollarbultarna och ramen låg på plats på däcket. När de två låg rätt plastade jag med
pensel ram och låda för att fixera de två. När detta härdat lossade jag ram och låda
tillsammans från däcket och fortsatte plastningen av ram och låda. Plastas flera lager mellan
ram och låda på lådans insida, en knapp cm tjockt lager bör bli resultatet för god stadga.
Förstärkningen runt pollarbultarna plastas på samma sätt.

Ramen skall vara så bred att man får 2 cm på lådans insida eller mer och en slarvmån på
utsidan. Ramen skall också täcka de hål vilka pulpiten satt i och hålla för bult genom däck och
genom ramen. Man. kan också göra ramen så att den går runt stäven och tar stöd mot denna;
det blir en fråga om hur utrymmet skall disponeras och stegen skall luta mot stäv. Jag har valt
att stegen ta ”spjärn” på sidorna, stegen lutar då mot stävens gummi.
Den färdiga lådan hålls på plats av de två bultarna där pulpit satt och pollarbultarna. Pulpiten
har jag monterat på lådans ovansida.
Slipa av ramen på lådans utsida så att denna blir slät, spackla och måla. Pollarbultarna måste
förlängas; använd gängad stång. Om man vill kan ju Klubbens däckmönster anbringas på
lådansovansida, alternativt kan tejp med halkskydd eller halkskydd målas.
Däcket bör skyddas med gummiduk mellan lådans undersida (ramen) eller motsvarande dels
för täthet dels mot evt. skavning.

Bild 1. Lådans huvudstruktur. 1: den” ram” som ger form/profil mot däck, 2: förstärkning runt
pollarbultarna, även den har en stödyta mot däck, man kan se den rektangel som pollaren
stöder mot och som ger position för lådan. 3: del av ramen som stöder mot relingsgummit.
4: hål för pulpitfästets bult som fixerar ”lådan” mot däck tillsammans med pollarbultarna

Bild 2 Lådan ligger uppochned. Det blå strecket markerar läget för infästning med bulthål för
stegens ram.
Man ser också hur stödytor – rödmarkerade- fördelar lasten från lådans sidor mot däck.
Notera stödet i mitten som hindrar att lådan pressas ihop då pollarbultarna dras, den skall
också hantera lasten från angöringslina då pollaren belastas i sidled.

Bild 3 Lådan och stege på plats, hålet på lådans sida för att demontera stegen. Stegen vilar
mot relingsgummi, lådans ”ram” går ned lite på vardera sidan och stöder därmed något mot
gummit. Stegen fästs med bult i lådans ovandel och detta görs då lådan bultats på plats. Gör
inte lådan för snäv i måtten, man behöver komma åt att montera stegen.

Bild 4. Stegen nedfälld. Stegrören går på var sin sida om pollarbultarna, inga stegpinnar
hindrar uppfällningen.

Bild 5. Vy bakifrån, lådans bakre del något vinklad, dels för styrka dels för att ansluta till
ruffens profil. Pulpit bultad till låda och de gamla hålen i däck för denna har använts att fästa
lådan via bulthålen (märkta 4 på bild nr 1). Jag har medvetet ej anslutit lådan i kanterna mot
däck, allt vilar på ”ramen” som har en slätare yta med mindre risk för punktbelastning. Den
gamla steginfästningen kvar och kan användas igen om lådan demonteras, inga nya hål.


Bild 1. Lådans huvudstruktur. 1: den” ram” som ger form/profil mot däck, 2: förstärkning runt pollarbultarna, även den har en stödyta mot däck, man kan se den rektangel som pollaren stöder mot och som ger position för lådan. 3: del av ramen som stöder mot relingsgummit. 4: hål för pulpitfästets bult som fixerar ”lådan” mot däck tillsammans med pollarbultarna


Bild 2 Lådan ligger uppochned. Det blå strecket markerar läget för infästning med bulthål för stegens ram. Man ser också hur stödytor – rödmarkerade- fördelar lasten från lådans sidor mot däck. Notera stödet i mitten som hindrar att lådan pressas ihop då pollarbultarna dras, den skall också hantera lasten från angöringslina då pollaren belastas i sidled.


Bild 3 Lådan och stege på plats, hålet på lådans sida för att demontera stegen. Stegen vilar mot relingsgummi, lådans ”ram” går ned lite på vardera sidan och stöder därmed något mot gummit. Stegen fästs med bult i lådans ovandel och detta görs då lådan bultats på plats. Gör inte lådan för snäv i måtten, man behöver komma åt att montera stegen.


Bild 4. Stegen nedfälld. Stegrören går på var sin sida om pollarbultarna, inga stegpinnar hindrar uppfällningen.


Bild 5. Vy bakifrån, lådans bakre del något vinklad, dels för styrka dels för att ansluta till ruffens profil. Pulpit bultad till låda och de gamla hålen i däck för denna har använts att fästa lådan via bulthålen (märkta 4 på bild nr 1). Jag har medvetet ej anslutit lådan i kanterna mot däck, allt vilar på ”ramen” som har en slätare yta med mindre risk för punktbelastning. Den gamla steginfästningen kvar och kan användas igen om lådan demonteras, inga nya hål.

 

 

/Jan Kumlien

Desktop layout

© Copyright 2024 - Coronet Yacht Club - All rights reserved

Friskrivningsklausul | Om Coronet Yacht Club | Om cookies